ซีเกมส์ 2019

ซีเกมส์ 2019 จัดขึ้นที่ ประเทศ ฟิลิปปินส์ โดยเป็นการจัดการแข่งขัน กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 4 ของประเทศฟิลิปปินส์

โลโก้กีฬาซีเกมส์

ซีเกมส์ เป็นการแข่งขันกีฬาระหว่างกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งมีการจัดขึ้นในทุกสองปี หรือปีเว้นปี ดำเนินการแข่งขันโดยสมาพันธ์กีฬาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีสมาชิกทั้งหมด 11 ประเทศ(2019) ได้แก่ กัมพูชา ลาว มาเลเซีย พม่า สิงคโปร์ ไทย เวียดนาม บรูไน อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ติมอร์-เลสเต

ความเป็นมาของกีฬา ซีเกมส์

ประวัติซีเกมส์ ประวัติ กีฬาซีเกมส์ ความเป็นมาซีเกมส์ ประวัติกีฬาแหลมทอง ประวัติเซี๊ยบเกมส์ ความเป็นมากีฬาเซี๊ยบเกมส์ กีฬาซีเกมส์มีความเป็นมาอย่างไร ประวัติเจ้าเหรียญทองกีฬาซีเกมส์ ไทยเป็นเจ้าเหรียญทองซีเกมส์มากี่สมัย อ่ายนประวัติกีฬาซีเกมส์ได้ที่นี่

ประวัติซีเกมส์ ภาพรวมของประวัติ กีฬาซีเกมส์ การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ (THE SEA GAMES)  หรือการแข่งขันกีฬาระหว่างประเทศในกลุ่มประเทศเอเชียอาคเนย์ (The  South – East  Asia Games)  ในปัจจุบันนั้น    ได้พัฒนาเปลี่ยนแปลงมาจากการแข่งขันกีฬาระหว่างประเทศภาคพื้นแหลมทอง (The  South – East  Asia  Peninsular  Games)    หรือที่เรียกชื่อย่อในภาษาไทยว่า  “กีฬาแหลมทอง” และเรียกชื่อย่อในภาษาอังกฤษว่า  “SEAP  GAMES”   โดยมีประวัติการพัฒนาการทางการแข่งขันดังนี้

โดยที่ปรากฏว่า เมื่อหลาย ปีผ่านมาแล้ว การแข่งขันกีฬาต่างๆ ระหว่างประเทศเพื่อบ้านใกล้เคียง เช่น ฟุตบอล รักบี้ แบดมินตัน เทนนิส มวย ฯลฯ ได้เพิ่มขึ้นเป็นลำดับ  โดยองค์การกีฬาต่างประเทศเป็นฝ่ายเสนอเข้ามาแข่งขันในกรุงเทพฯ  หรือไม่ก็เชิญให้ประเทศไทยออกไปแข่งขันยังนครหลวงประเทศของเขา  ซึ่งเจตนารมย์นี้เราก็ได้ตอบสนองและรับการเชิญทุกครั้งเท่าที่โอกาสอำนวยให้ได้  เหตุนั้นความสัมพันธ์ระหว่างระหว่างประเทศตามวิถีทางการกีฬาจึงได้กระชับเกลียวแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

เมื่อต้นปี พ.ศ. 2501 ได้มีการปรารถกันจากที่หลายแห่งว่า  บรรดาประเทศต่างๆ ในภาคพื้นแหลมทองหรือที่เรียกตามภูมิศาสตร์ว่า “เอเซียอาคเนย์”  ซึ่งได้แก่ประเทศไทย  พม่า  กัมพูชา  มาลายา  ลาว  และเวียดนาม  ควรจะได้มีการชุมนุมแข่งขันกีฬาต่างๆ ตามนัยของการแข่งขันเอเชี่ยนเกมส์และโอลิมปิคบ้าง  เพราะจากผลของการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์และโอลิมปิคที่แล้วมา ประเทศในภาคพื้นแหลมทองโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทย  นักกีฬายังมีสมรรถภาพและประสิทธิภาพด้อยกว่าประเทศอื่นอยู่

ด้วยเหตุดังกล่าวแล้วเป็นประการแรก  ประการที่สองประเทศต่างๆ ในภาคพื้นแหลมทองนี้มีความเป็นอยู่ละม้ายคล้ายคลึงกัน  อากาศหนาวร้อนสม่ำเสมอกัน  รูปพรรณสัณฐานไม่ยิ่งหย่อนกว่ากัน  และก็จะจัดให้มีการแข่งขันในฤดูกาลอันควรให้ได้จังหวะก่อนการแข่งขันเอเชี่ยนเกมส์และโอลิมปิคด้วยแล้ว  ก็จะเป็นการตระเตรียมที่มีคุณค่าแก่การแข่งขันครั้งใหญ่ดังกล่าวนั้นไปในตัวเลยทีเดียว  ประการสุดท้ายจุดประสงค์สำคัญของการจัดให้มีการแข่งขันกีฬาระหว่างประเทศนี้ก็คือ

เพื่อเชื่อมความสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศเพื่อนบ้านทั้ง 6  ให้มีความกระชับสนิทสนมยิ่งขึ้น  เพราะการกีฬาเป็นสื่อสัมพันธไมตรีที่ดีที่สุดอย่างหนึ่ง

เพื่อจะได้ปรับปรุงกิจการกีฬา  และเพาะนักกีฬาของเราให้ดียิ่งขึ้น  เพราะนอกจากจะเป็นการประลองฝีมือกันแล้วยังเป็นการกระตุ้นให้นักกีฬาตื่นตัวยิ่งขึ้น  และมีโอกาสได้ตระเตรียมตัวเพื่อการแข่งขันเอเชี่ยนเกมส์และโอลิมปิคคราวต่อไปด้วย ประเทศไทยเป็นประเทศภาคีสมาชิก  หากไม่จัดส่งทีมไปแข่งขันเลยก็จะเป็นการขาดหายไปซึ่งเป็นสิ่งมิบังควร

ด้วยมูลเหตุดังกล่าวแล้ว  คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  จึงได้มีการประชุมปรึกษาหารือกันเป็นครั้งแรก  เมื่อวันที่  22  กุมภาพันธ์  2501  และลงมติให้พิจารณาวางโครงการ  ได้ประชุมปรึกษาหารือกันหลายวาระ ในที่สุดได้ตกลงที่จะให้มีการแข่งขันครั้งแรกขึ้น  ให้ชื่อการแข่งขันในภาษาอังกฤษว่า  “South East Asia Peninsular Games”  และเรียกชื่อภาษาไทยว่า  “การแข่งขันกีฬาระหว่างประเทศภาคพื้นแหลมทอง”  ซึ่งย่อเป็นภาษาอังกฤษว่า  “SEAP  GAMES”  และย่อเป็นภาษาไทยว่า  “กีฬาแหลมทอง”  ประเทศที่จะเข้าร่วมการแข่งขันครั้งที่ 1  ควรจะเป็นประเทศไทย  พม่า  มาลายา  ลาว  เวียดนาม  และกัมพูชา  รวม 6 ประเทศ  ซึ่งอยู่บนภาคพื้นแหลมทอง (PENINSULAR) แห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ (SOUTH  EAST  ASIA)  ตามภูมิศาสตร์อย่างถูกต้อง

กีฬาซีเกมส์ 2019 ครั้งที่ 30 ประเทศฟิลิปปินส์
กีฬาซีเกมส์ 2019 ครั้งที่ 30 ประเทศฟิลิปปินส์

กีฬาที่แข่งขันใน ซีเกมส์ 2019

โดยประเทศไทยของเรา ได้ทำการส่งนักกีฬาเข้าแข่งขั้น ทั้งหมด 12 ชนิด ได้แก่

  1. กรีฑา

2. ฟุตบอล

3. บาสเกตบอล

4. มวย

5.แบดมินตัน

6. เทนนิส

7. ยกน้ำหนัก

8. วอลเลย์บอล

9. ยิงปืน

10. แข่งจักรยาน

11. ว่ายน้ำทางไกล

12. เทเบิลเทนนิส